KOPPA LEGAL s.r.o.

advokátní kancelář

Základní informace

Společnost KOPPA Legal s.r.o. byla založena v roce 2011 v reakci na rostoucí poptávku ze strany klientů na poskytnutí komplexních služeb v oblasti práva a daní. Samostatný advokát nebo daňový poradce již není schopen reagovat na zvyšující se požadavky a očekávání klientů na poskytnutí univerzální služby zohledňující právní, daňové a ekonomické aspekty navrhovaného řešení. Primárním cílem společnosti KOPPA Legal s.r.o. je proto zabezpečit poskytování komplexních služeb v jednom místě pro potřeby klientů zejména z podnikatelské oblasti. K naplnění tohoto cíle ji pomáhá skupina advokátů a daňových poradců, kteří v rámci úzké spolupráce zajišťují poskytnutí komplexních služeb v oblasti právní, daňové, ekonomické a účetní.

KOPPA LEGAL s.r.o.

společná daňová a advokátní kancelář

Mozartova 679
460 01 Liberec